ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

    Materská škola, je miestom kde Vaše dieťa môže zmysluplne a hodnotne prežiť detstvo. Je miestom, kde môže získavať a rozširovať si skúsenosti o živote, kultúre a spoločnosti.