Výbor RZ pri MŠ

 

I.trieda:

Tornyaiová, Lukáčová, Horváthová, Halászová, Szárazová, Gogová, Hanzelová, Ďurkovič, Németh

 

II.trieda:

Tóthová, Svoreňová, Záhončík, Balážová, Lipovská, Pápaiová, Bagiová, Bleho- Winklerová

 

III.trieda:

Lelkesová, Kovačic, Guldanová, Zdichavská, Rajnohová, Múčková, Vörösová, Botková

 

IV.trieda:

Benkovská, Kornová, Fecskeová, Makarová, Križanová, Hrdá, Sebők

 

 

Predseda výboru RZ-       L. Lelkesová

Podpredseda výboru RZ- I. Záhončík

Pokladník výboru RZ-      L. Szárazová