Budem škôlkárom

 

Pred nástupom dieťaťa do škôlky:

• Je dôležité dopriať mu dostatok kontaktov s inými deťmi, aby sa postupne učilo vychádzať s rovesníkmi, komunikovať s nimi a podeliť sa o hračky. Jednou z možností, ako sa stretávať s inými deťmi, sú materské centrá. Mamičky tu uvidia, ako sa dieťa v kolektíve správa, či je bojazlivé a nesmelé, alebo naopak, nemá problém sa zapojiť do spoločnej hry, komunikuje s inými deťmi. Takto môžu odhadnúť aj pripravenosť svojho dieťaťa na nástup do škôlky.
• Je dobré, ak je váš drobec zvyknutý stráviť nejaký čas bez rodičov, napríklad u svojho kamaráta, u starých rodičov a podobne.
• Zoznámte ho so škôlkou. Aby nebola pre nováčika škôlka cudzia je ideálne ukázať dieťaťu jej priestory - triedu, jedáleň, dvor.
• Pred dieťaťom by ste mali o škôlke hovoriť len pozitívne. Rozprávajte mu o tom, čo v škôlke deti robia, ako sa tam bude hrať, učiť nové veci a že si nájde nových kamarátov.
• Neidealizujte deťom pobyt v škôlke, jeho následkom môže byť totiž sklamanie až odpor. Nikdy sa škôlkou nevyhrážajte: „Veď počkaj, tam sa s tebou nebudú babrať“.
• Usilujte sa zlepšiť samoobslužné návyky dieťaťa, ako je obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky. Buďte pri tom trpezliví, u dieťaťa to pomôže zvýšiť sebaistotu a tým pocit pohody v novom prostredí.
• V neposlednom rade treba pripomenúť, že rodičia často zvládajú vstup dieťatka do materskej školy horšie než samotné dieťa. Naše ratolesti sú však veľmi vnímavé a ľahko vycítia našu neistotu a obavy. Preto je veľmi dôležité snažiť sa udržať pokoj a nedávať najavo svoju nervozitu alebo obavy z nástupu nášho syna či dcéry do škôlky. Veľmi dôležité je ráno v MŠ odovzdať dieťa bez dlhého lúčenia, ktoré môže dieťa zneistiť a nápadné správanie matky môže potvrdzovať jeho strach. Mladšie deti je vhodné odovzdať priamo do rúk učiteľky, pretože fyzický kontakt dieťa zväčša upokojí.
• Deň strávený v MŠ je pre dieťa náročný telesne a hlavne psychicky. Pre citlivejšie deti preto spočiatku lepšie vyhovuje poldenný pobyt.
Sú však situácie, kedy napriek dostatočnému veku dieťatka na nástup do škôlky, je túto zásadnú udalosť vhodné odložiť. Často ide o deti trpiace poruchami imunity, alergiami, astmou alebo inými vážnejšími ochoreniami. V týchto prípadoch väčšinou upozorní rodičov lekár na to, že by bolo lepšie ostať s dieťaťom ešte nejaký čas doma a nedávať ho do kolektívu.

Držíme Vám palce a tešíme sa na Vás!