Budem školákom

Čo by mal prvák už ovládať?


• Poznať svoje krstné meno a priezvisko je v tomto veku už prirodzené. Ideálne je, ak prvák ovláda aj adresu svojho bydliska. Pre prípad, keby sa niekde zatúlal je dobré, ak vie vymenovať oporné body v okolí bydliska, ako napríklad budovy alebo park. Mal by dokázať vymenovať členov rodiny a vedieť, akú prácu vykonávajú.
• Plynule sa vyjadrovať a správne vyslovovať všetky hlásky. Prvák by mal mať vo svojom repertoári niekoľko pesničiek a básničiek, rozumieť ich obsahu a vedieť ich naspamäť. Základná slovná zásoba v materinskom jazyku je pre štart do prvého ročníka nevyhnutná.
• Samostatne sa obliecť, obuť sa, pozapínať gombíky a zapnúť zips. Toto sú jednoduché úkony, ktoré by už prváčik mal ovládať.
• Kresliť by už mal prvé postavičky so všetkými základnými znakmi, vedieť vystrihnúť jednoduchý tvar, pomenovať názvy základných geometrických tvarov a vedieť ich aj primerane nakresliť.
• Budúci prváčik už väčšinou pozná znaky jednotlivých ročných období a dokáže rozoznávať časové označenie častí dňa. Rozozná už základné farby a vie napočítať do desať. Vymenovať zvieratká a niektoré rastliny - to je už tiež samozrejmosťou.
• Určenie smeru – hore, dole, doľava, doprava, vedieť sa orientovať v priestore, a ovládať, kde je „vpredu“ a „vzadu“. Dieťa by si malo osvojovať aj základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály a dopravné značky kvôli svojej bezpečnosti.
• Dieťa prichádza z materskej školy do sveta veľkých školákov, no často si so sebou prinesie aj detské zlozvyky, ktoré by mali z jeho správania čo najskôr vymiznúť. Učiteľ nemôže neustále upozorňovať prváka na to, aby sa na stoličke nepohojdával, necmúľal si prsty, či neohrýzal si nechty. Pozdravy pri príchode, odchode a odzdravenie patrí tiež do „základného balíčka“, ktorým musí byť malý školák vyzbrojený. A taktiež by už mal vedieť vyjadriť svoje myšlienky a názory. Samozrejme, primerane veku.
• Dôležité je, aby do školy nastúpilo dieťa už s osvojenými základnými hygienickými návykmi, ako používať WC a že po každom jeho použití si musí umyť ruky. Pri obedovaní by mal ovládať použitie príboru a jesť samostatne.

Existujú dôvody, kedy môžete požiadať o odklad nástupu do školy:
• zdravotný stav
• psychická nezrelosť
• prílišná naviazanosť dieťaťa na rodičov
• dlhodobý pobyt v zahraničí
Oznámiť to musíte pri zápise do školy a takisto o odklad písomne požiadať riaditeľa školy na jeden školský rok. Žiadosť doložíte stanoviskom lekára, či psychológa.