POĎAKOVANIE

28.08.2013 22:00
POĎAKOVANIE

Ďakujeme vedeniu obce Veľké Úľany, všetkým rodičom, priateľom a známym za nezištnú pomoc pri budovaní Detského dopravného ihriska:

 
1. Ing. František Gőgh - starosta obce
2. Ing. arch. Tibor Horváth - hlavný organizátor pri budovaní
dopravného ihriska
3. Róbert Tornyai - hlavný organizátor
4. Ing. Jozef Halász - hlavný organizátor
5. Adrián Szocs
6. Ondrej Repka
7. Henrich Németh
8. Roland Csiba
9. Marek Slovjak
10. Peter Horváth
11. Ervin Tóth
12. Stanislav Šešera
13. František Dulický
14. Adrián Kužlík
15. Peter Bontó
16. Peter Blšťák
17. Róbert Stósz s.r.o.
18. Karol Szalai
19. František Renczés
20. Alojz Kelcsényi
21. Juraj Kelecsényi
22. Juraj Kelecsényi ml.
23. Zoltán Bíró
24. Peter Obuch
25. Tibor Kuzslík
26. Ladislav Frastia
27. Vojtech Nagy
28. Július Sigl
29. Ladislav Németh
30. Štefan Horváth
31. Pavol Schwarz
32. Arpád Kiss
33. Peter Lipovský
34. Alexander Záhončík
35. Tomáš Vágovič
36. Jaroslav Kvetan
37. Richard Balango
38. Lórant Metzner
39. Tomáš Dulický
40. Erika Horváthová
41. Erika Tornyaiová
42. Veronika Harisová
43. Zuzana Németh
44. Marcela Halászová
45. Miroslava Kissová
46. Ľubica Schwarzová
47. Farkas s.r.o. + 4 osoby - betonáž cesty
48. Ján Horváth
49. Norbert Kováč
50. Jozef Škuril
51. Gabriella Forró
52. Aneta Šešerová
53. Július Halász
54. Július Halász ml.
55. Peter Lorincz
56. Vojtech Busa
57. Zuzana Busa
58. Michal Kiss
59. Tomáš Gajarský - kuchár
60. Ladislav Škuril - kuchár
61. Július Haris
62. Halász Jozef st.
63. Karkuš Marian
64. Peter Kobol
65. Tornyai Michal
66. Kristíán Tóth
67. Nágel Tomáš
68. Pavol Čilek

Ďakujeme sponzorom: SUGAR TRADE s.r.o. Veľké Úľany - Emília Škurilová + Dezider Szabó sponzori bicyklov
Fotka: POĎAKOVANIE

Ďakujeme vedeniu obce Veľké Úľany, všetkým rodičom, priateľom a známym za nezištnú pomoc pri budovaní Detského dopravného ihriska:
1. Ing. František Gőgh - starosta obce
2. Ing. Tibor Horváth - hlavný organizátor pri budovaní 
   dopravného ihriska
3. Róbert Tornyai - hlavný organizátor
4. Ing. Jozef Halász - hlavný organizátor
5. Adrián Szocs
6. Ondrej Repka
7. Henrich Németh
8. Roland Csiba
9. Marek Slovjak
10. Peter Horváth
11. Ervin Tóth
12. Stanislav Šešera
13. František Dulický
14. Adrián Kužlík
15. Peter Bontó
16. Peter Blšťák
17. Róbert Stósz s.r.o.
18. Karol Szalai
19. František Renczés
20. Alojz Kelcsényi
21. Juraj Kelecsényi
22. Juraj Kelecsényi ml.
23. Zoltán Bíró
24. Peter Obuch
25. Tibor Kuzslík
26. Ladislav Frastia
27. Vojtech Nagy
28. Július Sigl
29. Ladislav Németh
30. Štefan Horváth
31. Pavol Schwarz
32. Arpád Kiss
33. Peter Lipovský
34. Alexander Záhončík
35. Tomáš Vágovič
36. Jaroslav Kvetan
37. Richard Balango
38. Lórant Metzner
39. Tomáš Dulický
40. Kristián Tóth
41. Erika Tornyaiová
42. Veronika Harisová
43. Zuzana Németh
44. Marcela Halászová
45. Miroslava Kissová
46. Ľubica Schwarzová
47. Farkas s.r.o. + 4 osoby - betonáž cesty
48. Ján Horváth
49. Norbert Kováč
50. Jozef Škuril
51. Gabriella Forró
52. Aneta Šešerová
53. Július Halász
54. Július Halász ml.
55. Peter Lorincz
56. Vojtech Busa
57. Zuzana Busa
58. Michal Kiss
59. Tomáš Gajarský - kuchár
60. Ladislav Škuril - kuchár
61. Tibor Katona
62. Halász Jozef st.
63. Karkuš Marian
64. Tornyai Arpád
65. Kozmér Štefan
66. Tornyai Michal

Ďakujeme sponzorom: SUGAR TRADE s.r.o. Veľké Úľany - Emília Škurilová + Dezider Szabó sponzori bicyklov

 

—————

Späť