Detské dopravné ihrisko

19.06.2013 23:41

Projekt 2012/2013 - DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO:

Materská škola slovenská v spolupráci s rodičovským združením, s vedením obce a s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Úľanoch začína od 01.07.2013 budovať Detské dopravné ihrisko na školskom dvore Materskej školy. Projekt vypracoval Ing. Tibor Horváth, ku ktorému sa pridali obetaví rodičia Robert Tornyai, Ing. Jozef Halász, Slovjak . Vďaka pochopeniu rodičov z obidvoch materských škôl sa nám zapĺňa tabuľka s podpismi oteckov, ktorí sa zúčastnia prác v letných mesiacoch. Projekt je finančne zabezpečený- ½ Rodičovské združenie pri MŠ slovenskej vo Veľkých Úľanoch a ½ Obecný úrad vo Veľkých Úľanoch. Veríme, že spoločne vytvoríme pre naše deti aktivity, kde sa budú môcť nielen pohybovo zdokonaľovať a vyhrať, ale prakticky získajú vedomosti, ktoré sú v dnešnej dobe potrebné pri pohybe na cestných komunikáciách.

—————

Späť