Kontakt

Kontakt:

Materská škola

Š. Majora 560

925 22 Veľké Úľany

Telefónne číslo materskej školy- 031/ 7878130