Kolektív pracovníkov MŠ

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Edita Katonová

Pedagogickí pracovníci:       PaedDr. Lívia Lelkesová 

                                           Mgr. Erika Križanová 

                                           Mgr. Henrieta Liptáková

                                           Mária Vargová

                                           Matilda Vargová

                                           Bc.Erika Kučerová 

                                           Michaela Salajová

                                           Ing. Zuzana Falathová (t.č.MD)

                                           Mgr. Andrea Csanakyová (t.č.MD)

                  

Prevádzkoví pracovníci:     Erika Baloghová

                                           Marta Fraštiová

Kurič, údržbár:                   Alexander Borovský

 

KONZULTAČNÉ HODINY RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY PRE RODIČOV:

Po telefonickom dohovore s vedením školy na t. č. 031/7878130