Faktúry za školský rok 2018/2019 

Por.č. Mesiac,rok Doklad Názov 
dodávateľa
Suma
   €
Poznámka  
01. 9/2018 Faktúra S.Katona 400,- maľovka  
02. 9/2018 Faktúra Horváth 18,- galón vody  
03. 9/2018 Faktúra Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
04. 9/2018 Faktúra SPP 199,- plyn  
05. 9/2018 Faktúra  Telekom 33,10,-  telefón  
06. 9/2018  Faktúra  FY Žaluzie 114,-   žaluzie  
07. 9/2018 Faktúra  ZVS 18,92,-  voda  
08. 9/2018  Faktúra Nomiland 94,79,- učebné pomôcky  
09. 9/2018 Faktúra Telekom 25,27,- telefón  
10. 9/2018 Faktúra Halász 505,20,- instal.práce  
11. 9/2018 Faktúra Halász 768,90,- inštal.práce  
12. 10/2018 Faktúra SPP 620,- plyn  
13. 10/2018 Faktúra Horváth 18,- galón vody  
14. 10/2018 Faktúra Szabo Trans 60,- autobus  
15. 10/2018 Faktúra ŠJ 264,04,- obedy  
16. 10/2018 Faktúra Modroczky 133,52,- PC  
17. 10/2018 Faktúra Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
18. 10/2018 Faktúra Mirdo 95,10,- čistiace prostr.  
19. 10/2018 Faktúra Telekom 33,10,- telefon  
20. 10/2018 Faktúra ZVS 108,25,- voda  
21. 10/2018 Faktúra Staing 348,- altánok-posudok  
22. 10/2018 Faktúra Szabo Trans 210,- autobus  
23. 10/2018 Faktúra Telekom 26,80,- telefón  
24. 10/2018 Faktúra Nomiland 375,- učeb.pomôcky  
25. 10/2018 Faktúra Jurist Dal 16,70,- záloha  
26. 11/2018 Faktúra R.Horváth 18,- galón vody  
27. 11/2018 Faktúra P.Lukács,Firend 22,80,- BOZP,PO  
28. 11/2018 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
29. 11/2018 Faktúra SPP 1025,- Plyn  
30. 11/2018 Faktúra ŠJ 324,- obedy  
31. 11/2018 Faktúra Telekom 33,10,- telefón  
32. 11/2018 Faktúra L.Midrla 141,76,- učebné pomôcky  
33. 12/2018 Faktúra Telekom 23,- telefón  
34. 12/2018 Faktúra Szabo Trans 135,- autobus  
35. 12/2018 Faktúra Mirdo 95,10,- čistiace prostr.  
36. 12/2018 Faktúra Ševt 28,63,- tlačivá  
37. 12/2018 Faktúra ZVS 108,85,- voda  
38. 12/2018 Faktúra Horváth 18,- galón vody  
39. 12/2018 Faktúra Z.Malcho 62,90,- balóny  
40. 12/2018 Faktúra ŠJ 306,- obedy  
41. 12/2018 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
42. 12/2018 Faktúra Nomiland 898,50,- skrine  
43. 12/2018 Faktúra Modroczky 308,41,- PC  
44. 1/2019 Faktúra Berendsen 66,. rohože  
45. 1/2019 Faktúra ŠJ 145,95,- obedy  
46. 1/2019 Faktúra SPP 1124,- plyn  
47. 1/2019 Faktúra ZVS 70,99,- voda  
48. 1/2019 Faktúra Telekom 24,- telefón  
49. 1/2019 Faktúra Szabo Trans 180,- autobus  
50. 2/2019 Faktúra Horváth 18,- galón vody  
51. 2/2019 Faktúra Telekom 53,90,- telefón  
52. 2/2019 Faktúra ŠJ 237,80,- obedy  
53. 2/2019 Faktúra ŠJ 241,20,- obedy  
54. 2/2019 Faktúra SPP 1089,- plyn  
55. 2/2019 Faktúra Berendsen 38,15,- rohože  
56. 2/2019 Faktúra ZVS 101,76,- voda  
57. 2/2019 Faktúra Telekom 23,53,- telefón  
58. 2/2019 Faktúra Szabo Trans 135,- autobus  
59. 3/2019 Faktúra SPP 1027,- plyn  
60. 3/2019 Faktúra Horváth 12,- galón vody  
61. 3/2019 Faktúra Mirdo 95,10,- čist.prostr.  
62. 3/2019 Faktúra Telekom 23,14,- telefón  
63. 3/2019 Faktúra ŠJ 253,80,- obedy  
64. 3/2019 Faktúra ZVS 108,85,- voda  
65. 3/2019 Faktúra Nomiland 38,. elektr.strúhadlo  
66. 3/2019 Faktúra Frastia 518,40,- elektr.inštalácia  
67. 3/2019 Faktúra Telekom 33,10,- telefón  
68. 3/2019 Faktúra Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
69. 4/2019 Faktúra Csenkeyová 50,- BOZP,PO  
70. 4/2019 Faktúra SPP 562,- plyn  
71. 4/2019 Faktúra ŠJ 273,60,- obedy  
72. 4/2019 Faktúra Taktik vydavateľ,Košice 350,42,- učeb.pomôcky  
73. 4/2019 Faktúra Telekom 33,10,- telefón  
74. 4/2019 Faktúra Horváth 18,- galón vody  
75. 4/2019 Faktúra Emi 308,- posteľné prádlo  
76. 4/2019 Faktúra Šmahel 158,- revízia  
77. 4/2019 Faktúra ZVS 106,49,- voda  
78. 4/2019 Faktúra Szabo Trans 70,- GA Spievankovo  
79. 5/2019 Faktúra Szabo Trans 180,- autobus  
80. 5/2019 Faktúra Emron Stavi-H.Šúr 240,-    
81. 5/2019 Faktúra Ing.K.Kováč 1510,- Multistena  
82. 5/2019 Faktúra Taktil Košice 68,90,-    
83. 5/2019 Faktúra Telekom 33,10,- telefón  
84 5/2019 Faktúra Róbert Horváth 24,- galón vody  
85. 5/2019 Faktúra L.Csenkeyová 50,- BOZP,PO  
86. 5/2019 Faktúra SPP 215,- plyn  
87. 5/2019 Faktúra Malcho 46,80,- balóny  
88. 5/2019 Faktúra ZVS 118,32,- voda  
89. 6/2019 Faktúra ŠJ 221,40,- obedy  
90. 6/2019 Faktúra ŠEVT 96,37,- tlačivá  
91. 6/2019 Faktúra Telekom 23,- telefón  
92. 6/2019 Faktúra Modroczky T. 52,21,- PC  
93. 6/2019 Faktúra ZVS 120,68,- voda  
94. 6/2019 Faktúra Horváth 12,- galón vody  
95. 6/2019 Faktúra SPP 155,- plyn  
96. 6/2019 Faktúra ŠJ 273,50,- obedy  
97. 6/2019 Faktúra Csenkeyová 50,- BOZP,PO  
98. 6/2019 Faktúra Mirdo 95,10,- hygien.potreby  
99. 7/2019 Faktúra ŠJ 243,- obedy  
100. 7/2019 Faktúra SPP 155,- plyn  
101. 7/2019 Faktúra Csenkeyová 50,- BOZP,PO