Faktúry za školský rok 2018/2019 

Por.č. Mesiac,rok Doklad Názov 
dodávateľa
Suma
   €
Poznámka
01. 9/2018 Faktúra S.Katona 400,- maľovka
02. 9/2018 Faktúra Horváth 18,- galón vody
03. 9/2018 Faktúra Csenkeyová 35,- BOZP,PO
04. 9/2018 Faktúra SPP 199,- plyn
05. 9/2018 Faktúra  Telekom 33,10,-  telefón
06. 9/2018  Faktúra  FY Žaluzie 114,-   žaluzie
07. 9/2018 Faktúra  ZVS 18,92,-  voda
08. 9/2018  Faktúra Nomiland 94,79,- učebné pomôcky
09. 9/2018 Faktúra Telekom 25,27,- telefón
10. 9/2018 Faktúra Halász 505,20,- instal.práce
11. 9/2018 Faktúra Halász 768,90,- inštal.práce
12. 10/2018 Faktúra SPP 620,- plyn
13. 10/2018 Faktúra Horváth 18,- galón vody
14. 10/2018 Faktúra Szabo Trans 60,- autobus
15. 10/2018 Faktúra ŠJ 264,04,- obedy
16. 10/2018 Faktúra Modroczky 133,52,- PC
17. 10/2018 Faktúra Csenkeyová 35,- BOZP,PO
18. 10/2018 Faktúra Mirdo 95,10,- čistiace prostr.
19. 10/2018 Faktúra Telekom 33,10,- telefon
20. 10/2018 Faktúra ZVS 108,25,- voda
21. 10/2018 Faktúra Staing 348,- altánok-posudok
22. 10/2018 Faktúra Szabo Trans 210,- autobus
23. 10/2018 Faktúra Telekom 26,80,- telefón
24. 10/2018 Faktúra Nomiland 375,- učeb.pomôcky
25. 10/2018 Faktúra Jurist Dal 16,70,- záloha
26. 11/2018 Faktúra R.Horváth 18,- galón vody
27. 11/2018 Faktúra P.Lukács,Firend 22,80,- BOZP,PO
28. 11/2018 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP,PO
29. 11/2018 Faktúra SPP 1025,- Plyn
30. 11/2018 Faktúra ŠJ 324,- obedy
31. 11/2018 Faktúra Telekom 33,10,- telefón
32. 11/2018 Faktúra L.Midrla 141,76,- učebné pomôcky
33. 11/2018 Faktúra