Faktúry 2017/2018 

Por.č. Mesiac,rok Doklad Názov 
dodávateľa
Suma
   €
Poznámka  
01. 9/2017 Faktúra Horváth 18,- galóny vody  
02. 9/2017 Faktúra Telekom 32,51,- telefón  
03 9/2017 Faktúra Mirdo 136,92,- hyg.potreby  
04. 9/2017 Faktúra SPP 201,- plyn  
05. 9/2017 Faktúra Csenkeyová L. 35,- BOZP,PO  
06. 9/2017 Faktúra ŠEVT 28,63,- pošt.poukážky  
07. 9/2017 Faktúra ZVS 30,17,- voda  
08. 9/2017 Faktúra Modrocky 52,21,- servis PC  
09. 9/2017 Faktúra Telekom 24,98,- telefón  
10. 9/2017 Faktúra  TM Net 117,-  Utierky  
11. 9/2017 Faktúra ŽENY,OZ 80,- workshopy  
12. 9/2017 Faktúra TM Net 117,- učeb.pomôcky  
13. 10/2017 Faktúra R.Horváth 18,- golóny vody  
14. 10/2017 Faktúra Sportisimo 189,- prac.odevy  
15. 10/2017 Faktúra Redakcia Škola-Mel 16,70,- učeb.pomôcky  
16. 10/2017 Faktúra SPP 627,- plyn  
17. 10/2017 Faktúra ŠJ 286,20,- obedy  
18. 10/2017 Faktúra Telekom 29,11,- telefón  
19. 10/2017 Faktúra Ekotec 207,- kontrola det.ihriska  
20. 10/2017 Faktúra ZVS 141,56,- voda  
21. 10/2017 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP  
22. 10/2017 Faktúra Šmahel 182,- Revízia elektr.zariadení,spotrebičov  
23. 10/2017 Faktúra Ženy OZ 40,- workshopy  
24. 10/2017 Faktúra Mirdo 95,10,- hyg.potreby  
25. 11/2017 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP  
26. 11/2017 Faktúra Telekom 24,11,- telefón  
27. 11/2017 Faktúra R.Hováth 18,- galóny vody  
28. 11/2017 Faktúra P.Lukács 22,80,- PO  
29. 11/2017 Faktúra ZVS 16,04,- voda  
30. 11/2017 Faktúra R.Kysela 900,- šatň.skrine  
31. 11/2017 Faktúra Inbako Beluša 21,20,- organza  
32. 11/2017 Faktúra R.Kysela 450,- montáž skrine  
33. 11/2017 Faktúra ŠJ 298,80,- obedy  
34. 11/2017 Faktúra SPP 1036,- plyn  
35. 12/2017 Faktúra Benjamín 258,89,- učebné pomôcky  
36. 12/2017 Faktúra ZVS 102,12,- voda  
37. 12/2017 Faktúra Telekom 24,98,- telefón  
38. 12/2017 Faktúra SP 10,80,- preddavková faktúra  
39. 12/2017 Faktúra National 59,74,- reklam.predmety  
40. 12/2017 Faktúra SPP 1221,- plyn  
41. 12/2017 Faktúra R.Horváth 18,- galóny vody  
42. 12/2017 Fakúra ŠJ 297,- obedy  
43. 12/2017 Faktúra Telekom 32,50,- telefón  
44. 12/2017 Faktúra Mirdo 95,10,- hygien.potreby  
45. 1/2018 Faktúra Ludopolis 83,10,- elektron.ceruzky  
46. 1/2018 Faktúra ZVS 73,37,- voda  
47. 1/2018 Faktúra T.Modroczký 73,61,- oprava,inštal.PC  
48. 1/2018 Faktúra Telekom 27,02,- telefón  
49. 1/2018 Faktúra SPP 1287,- plyn  
50. 1/2018 Faktúra Fraštia 222,- elektromontáž.práce  
51. 2/2018 Faktúra SPP 1248,- plyn  
52. 2/2018 Faktúra ŠJ 22,56,- obedy  
53. 2/2018 Faktúra R.Horváth 12,- galóny vody  
54. 2/2018 Faktúra Telekom 32,50,- telefón  
55. 2/2018 Faktúra Divadlo Nitra 160,- divadlo  
56. 2/2018 Faktúra ZVS 99,40,- voda  
57. 2/2018 Faktúra Telekom 31,19,- telefón  
58. 3/2018 Faktúra Telekom 32,50,- telefón  
59. 3/2018 Faktúra ŠJ 19,84,- obedy  
60. 3/2018 Faktúra ŠJ 203,36,- obedy  
61. 3/2018 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
62. 3/2018 Faktúra ZVS 158,54,- voda  
63. 3/2018 Faktúra Telekom 25,40,- telefón  
64. 4/2018 Faktúra SPP 644,- plyn  
65. 4/2018 Faktúra Telekom 25,49,- telefón  
66. 4/2018 Faktúra ŠJ 206,64,- obedy  
67. 4/2018 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
68. 4/2018 Faktúra Telekom 32,- telefón  
69. 4/2018 Faktúra SMART 52,46,- pomôcky  
70. 4/2018 Faktúra R.Horváth 12,- golón vody  
71. 4/2018 Faktúra ZVS 89,93,- voda  
72. 4/2018 Faktúra SPP 644,- plyn  
73. 4/2018 Faktúra Telekom 25,12,- telefón  
74. 4/2018 Faktúra Mirdo 45,30,- hygien.potreby  
75. 4/2018 Faktúra Sega 82,80,- servis  
76. 5(2018 Faktúra R.Horváth 12,- galon vody  
77. 5/2018 Faktúra ŠJ 279,- obedy  
78. 5/2018 Faktúra SPP 247,- plyn  
79. 5/2018 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
80. 5/2018 Faktúra ZVS 99,66,- voda  
81. 5/2018 Faktúra PC Center 957,41,- interakt.tabuľa  
82. 5/2018 Faktúra PC Center 968,- zostava  
83. 5/2018 Faktúra SPP 247,- plyn  
84. 5/2018 Faktúra Telekom 32,50,- telefón  
85. 5/2018 Faktúra Telekom 24,95,- telefón  
86. 5/2018 Faktúra Mirdo 95,10,- hygien.potreby  
87. 6/2018 Faktúra ŠJ 296,08,- obedy  
88. 6/2018 Faktúra SPP 104,- plyn  
89. 6/2018 Faktúra Horváth 18,- galon vody  
90. 6/2018 Faktúra Obecný úrad V.Ú. 148,75,-    
91. 6/2018 Faktúra L.Csenkeyová 35,- BOZP,PO  
92. 6/2018 Faktúra Telekom 32,50,- telefón  
93. 6/2018 Faktúra ZVS 113,- voda  
94. 6/2018 Faktúra Telekom 25,13,- telefón