Kalendár akcií  na školský rok 2019/2020

OKTÓBER:
 

Mesiac úcty k starším-  vystúpenie detí pre starších spoluobčanov 

OKTÓBER:
 

 Slávnosť jesene

 

                  

 

NOVEMBER: individuálne po triedach

Šarkaniáda

 

 

DECEMBER:   v triedach MŠ

 Prišiel k nám Mikuláš 

 DECEMBER:

 

Vianočné trhy:          v Kultúrnom dome vo Veľkých Úľanoch

 

       

DECEMBER:
Pečieme a zdobíme perníky            Aktivity tried

 

DECEMBER: 

Vianočná akadémia:                              

JANUÁR:

 

     

 

FEBRUÁR: 

        

             Detský fašiangový karneval:

MAREC:

Mesiac knihy: Moja obľubená knižka-predaj kníh

Návšteva obecnej knižnice 

Deň otvorených dverí: 

 

APRÍL:

Naši hasiči 

 

APRÍL:

 

Malý zdravotník 

                              

22.apríla- DEŇ ZEME
                                          
APRÍL: Zápis predškolákov do 1.ročníka

MÁJ:
 

 

Deň matiek   

1. JÚN: 


Deň detí

  

           

 

JÚN:
        Rozlúčka s predškolákmi

          

Branno – turistické vychádzky - priebežne počas školského roka

Dramatické a divadelné vystúpenia detí na divadelnom pódiu

     Výlety, exkurzie, vystúpenia detí