Kalendár akcií  na školský rok 2018/2019

OKTÓBER:
 

Mesiac úcty k starším- 18.10.2018 vystúpenie detí pre starších spoluobčanov 

OKTÓBER:
 

Tekvičková slávnosť- 26.10.2018 o 15.30 hod.

 

                  

 

NOVEMBER: individuálne po triedach

Šarkaniáda

 

 

DECEMBER:  6.12.2017 o 9.00 hod. v triedach MŠ

 Prišiel k nám Mikuláš 

 DECEMBER:

 

Vianočné trhy:          v Kultúrnom dome vo Veľkých Úľanoch

 

       

DECEMBER:
Pečieme a zdobíme perníky            Aktivity tried

 

DECEMBER: 

Vianočná akadémia: 19.12.2018                              

JANUÁR:

 

     

 

FEBRUÁR: 

        

             Detský fašiangový karneval: 08.02.2019

FEBRUÁR:     -Rodičovská zábava: 16.02.2019 o 19.00 hod. v dome služieb     

FEBRUÁR: Malý zdravotník 

MAREC:

Mesiac knihy: Moja obľubená knižka-predaj kníh

Návšteva obecnej knižnice 

Deň otvorených dverí: 

 

APRÍL:
 

 

Zdobíme vajíčka so zajačikom Fúzikom (výstava prác)  

                                                                                                              

                                                                                            

             

APRÍL:

Naši hasiči 

 

APRÍL:

 

Malý zdravotník 

                              

22.apríla- DEŇ ZEME
                                          
APRÍL: Zápis predškolákov do 1.ročníka

MÁJ:
 

 

Deň matiek   

1. JÚN: 


Deň detí

  

           

 

JÚN:
        Rozlúčka s predškolákmi

          

Branno – turistické vychádzky - priebežne počas školského roka

Dramatické a divadelné vystúpenia detí na divadelnom pódiu

     Výlety, exkurzie, vystúpenia detí