2% daň

 

Vážení rodičia,

 

naše rodičovské združenie patrí medzi organizácie prijímateľov, v ktorých prospech môžete poukázať 2 % z Vašej dane zaplatenej za rok 2018. Uvedení sme v zozname poberateľov 2 % dane.
Preto sa obraciame na Vás so žiadosťou o podporu vlastných detí sumou, ktorá je súčasťou dane, ktorú platíte štátu.
Suma, ktorú poukážete, bude použitá na podporu vzdelávania Vášho dieťaťa
.
Podporiť môžu viacerí - príbuzní, priatelia, spolupracovníci ... 

 Upozorňujeme, že ak si sami nerobíte dane, je potrebné k tlačivu priložiť aj potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Tlačivo Vám vystaví zamestnávateľ. Ak si sami robíte dane, stačí údaj vpísať do tlačiva.
Každá firma má možnosť finančne podporiť vybraných poberateľov – teda aj naše RZ. Termín podania žiadosti je na daňových úradoch.
 

Obchodné meno: Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské združenie pri Materskej škole vo Veľkých Úľanoch
 

Adresa: Štefana Majora 560/8, 92522 Veľké Úľany

IČO: 173196172747

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3809000000005034478769 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Tlačivá:

potvrd.pdf (37228)

Vyhlásenie.pdf (64138)

 

Ďakujeme

                           Výbor rodičov a MŠ

 

 

3% daň

 
 

Postup pri venovaní 3 % z daní.

 

  1. Vykonať u zamestnávateľa ročné zúčtovanie preddavkov na daň a požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (vystaví Vám ho zamestnávateľ).

 

  1. Požiadať o „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ (vystavuje škôlka – kontaktná osoba pani učiteľka Lívia Lelkesová – potrebné doplniť kontaktné údaje z Vašej strany).

 

  1. Vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ (vzor je uvedený na nástenke – POZOR!!! potrebné správne vyrátať 3 % zo zaplatenej dane (riadok č. 13). 

 

  1. Zaslať vyššie uvedené zvýraznené dokumenty na príslušný Daňový úrad SR (zamestnanci do 30.4.2019). Pozn. Ak ste SZČO, firma a pod., je potrebné podať daňové priznanie do 31.3.2019).

 

 

 

PS: V prípade akýchkoľvek otázok k uvedenej inštrukcii kontaktujte prosím pani učiteľku Líviu Lelkesovú.

 

 

Ďakujeme veľmi pekne za pomoc a podporu našej škôlke J